Euroguidance Flanders

The Flemish Euroguidance centre was established in 1993 as member of the Euroguidance network. The main target group of the Euroguidance Vlaanderen are guidance practitioners (e.g. guidance counsellors in the Pupil Guidance Centres, teachers, career counsellors, …) and policy staff.  Through the Euroguidance centra we also indirectly reach guidance practitioners in other European countries. Some of our activities are also directly aimed at the end users : the citizens of Flanders, Belgium and Europe.

Within Europe, borders no longer exist for people, goods, services and capital. This means that learning and working within Europe has become a lot easier and that it has become more common. Guidance practitioners thus need to be aware of learning and working possibilities, but also of the guidance needs linked to them.

Our main aim is to facilitate professional development of guidance practitioners in terms of :

 • educational and training possibilities (including language training) in a European context;
 • living conditions and financial support mechanisms;
 • guidance practice in a European context - including good practices, guidance policy and strategy

Our main activities are:

 • providing information on education and training opportunities within the EU 
 • organising/delivering training, facilitating exchange, communication of professional development opportunities 
 • information exchange on education and training systems within the EU 
 • support of the Ploteus-portal 

Euroguidance Vlaanderen

Euroguidance Vlaanderen werd opgericht in 1993 en maakt deel uit van het Euroguidance netwerk. Onze voornaamste doelgroep zijn keuzebegeleiders (o.a. CLB-medewerkers, leerkrachten, loopbaanbegeleiders) en beleidsmedewerkers. Via de Euroguidance centra richten we ons onrechtstreeks ook op keuzebegeleiders in andere Europese landen. Daarnaast zijn enkele activiteiten gericht op de eindgebruiker: de burger.

Voor personen, goederen, diensten en kapitaal bestaan binnen Europa geen grenzen meer. Dit betekent o.a. dat werken en studeren in Europa makkelijker zijn geworden en ook vaker voorkomt dan vroeger. Studie- en loopbaanbegeleiders dienen dan ook op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en welke begeleiding aangewezen is.

Eén van onze voornaamste doelstellingen is de professionele ontwikkeling van keuzebegeleiders op vlak van:

 • Onderwijs- en opleidingsmogelijkheden in een Europese context (bijv. taalopleiding)
 • Financiële ondersteuningsmogelijkheden en leefomstandigheden
 • Keuzebegeleiding in een Europese context – inclusief goede praktijken, beleid en strategie

Onze voornaamste activiteiten:

 • informatie bieden over onderwijs- en opleidingsmogelijkheden binnen Europa
 • training verzorgen, uitwisseling faciliteren, mogelijkheden communiceren
 • informatie-uitwisseling m.b.t. onderwijs- en opleidingssystemen binnen de EU
 • het Ploteus-portaal ondersteunen.

Contact details

EUROGUIDANCE Flanders (Flemish Community)

EPOS vzw

H. Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15, 3B

1210 Brussels

BELGIUM

+32(0)2/ 553 99 42