The Education and Youth Board

The Education and Youth Board (Harno) is a new governmental body under the administration of the Ministry of Education and Research. The joint institution was established on the basis of the services of Foundation Innove, Foundation Archimedes, Information Technology Foundation for Education and Estonian Youth Work Center. Harno was set up on August 1, 2020.

Estonian Agency forErasmus +and theEuropean Solidarity Corpsis the is the national agency of the European Union’s education, youth and sports program. In addition, Euroguidance, Eurodesk, Nordplus, the European Language Label and the SALTO Participation and Information Resource Center, are part of Erasmus+ and the European Solidarity Corps Agency.

Euroguidance Estonia is the Estonian National Resource Centre for Guidance and since 1998 provides a range of services to Estonian guidance professionals and to professionals abroad. As a member of the Euroguidance Network we provide support in the areas of learning mobility and lifelong guidance development within education, training and employment at international level.Euroguidance Estonia is part of the agency.

Are you interested in developing your own skills and competencies in relation to a global education and labour market? Would you like to expand your professional network and establish contacts with colleagues from other countries? Do you think that new inspiration from other countries and cultures might be good for your professional development? If yes, then the national Euroguidance centre is at your disposal.

Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis alustas tööd 1. augustil 2020. Ameti peamiseks tegevusalaks on haridus-ja noortepoliitika rakendamine. Ühendamet loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Euroguidance Eestitegutseb Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri juures. Euroopa Euroguidance võrgustiku liikmena kogub ja levitab õppimisvõimalustega seotud infot erinevates Euroopa riikides ning on ühtlasi sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridussüsteemide juurde. Keskuse keskne ülesanne on panustada karjäärispetsialistide professionaalsesse arengusse läbi rahvusvahelise koostöö. Laiemalt panustame karjääriteenuste valdkonna arengusse koostöös karjääriteenuste kogukonnaga nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Aastate jooksul oleme Euroguidance keskusena osalenud arvukates rahvusvahelistes projektides, mis on andnud olulist sisendit muuhulgas riikliku õppenõustamis- ja karjääriteenuste süsteemi arengusse.

Kui Sul on huvi rahvusvahelise koostöö vastu karjääriteenuste valdkonnas, otsid põnevaid praktikaid teistest riikidest või soovid laiendada oma rahvusvahelist partnerite ringi, siis võta meiega julgelt ühendust.

Contact details

EuroguidanceEstonia

Tõnismägi 11

10119Tallinn

ESTONIA

+ 372 51 83 707