Euroguidance Hungary

In Hungary the national Euroguidance centre (Euroguidance Hungary) started its activities in 2000. The centre is a member of the Euroguidance network running within the framework of the ERASMUS+ programme of the European Commission. Currently Euroguidance Hungary is under the supervision of the Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning).

One of the main objectives of Euroguidance Hungary is to promote international mobility programmes, scholarship and internship opportunities by disseminating information and participating in information events. Our Hungarian and English language publications facilitate the orientation of those students who wish to study in one of the EU member states.

Our website http://www.npk.hu/ offers information about:

  • news, events, scholarship and internship opportunities connected to lifelong learning and lifelong guidance;
  • the Hungarian education system and conditions of studying in Hungary (Information about Hungary CD);
  • information for primary and secondary school leavers (school databases and films on professions);
  • information on lifelong guidance for counsellors;
  • all our publications in downloadable format.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – Euroguidance Magyarország

Magyarországon a Euroguidance központ 2000-ben kezdte meg működését. A központ a Euroguidance nemzetközi intézményhálózat tagja, amelyet az Európai Bizottság az ERASMUS+ program keretén belül támogat. Jelenleg a Euroguidance Magyarország központ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal alá tartozik.

Központunk elsődleges feladata a nemzetközi mobilitási programok, ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségek népszerűsítése kiadványokkal és információs rendezvényeken való részvétellel. Magyar és angol nyelvű kiadványaink hasznos információkkal szolgálnak mindazoknak, akik valamelyik EU tagállamban szeretnék tanulmányaikat folytatni.

A honlapunkon (http://www.npk.hu/) a következő információk érhetők el:

  • egész életen át tartó tanulással és életpálya tanácsadással kapcsolatos hírek, események, ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségek;
  • a magyarországi oktatási rendszer bemutatása, Magyarországon való továbbtanulás feltételei (Információk Magyarországról CD);
  • információk általános és középiskolás továbbtanulóknak (adatbázisok, szakmaismertető filmek);
  • életpálya tanácsadással kapcsolatos információk tanácsadóknak;
  • minden kiadványunk letölthető formátumban.

Contact details

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – Euroguidance Magyarország

National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning – Euroguidance Hungary

Mailing address:

1089 Budapest

Kálvária tér 7.

Hungary

0036305352646