The National Erasmus + Agency and the European Solidarity Corps (Foundation for the Development of the Education System) began to act as the National Euroguidance Centre 1 April, 2021.

Since 1993, the Foundation for the Development of the Education System manages European programs, projects and initiatives that enable the expansion of basic or specialist knowledge, acquisition of new skills and competences on the path of formal, non-formal and informal learning, allowing the development of interests and passions through activities undertaken in other countries and in local communities.

The Foundation for the Development of the Education System acts as the National Agency of the Erasmus + Program (since 2014) and the European Solidarity Corps (since 2018). In the international arena, FRSE represents Poland, and in the country organizes recruitment and supervises the financing of projects.

 

National Europass & Euroguidance Centre

Erasmus+ and European Solidarity Corps National Agency

Foundation for the Development of the Education System

142A Aleje Jerozolimskie Street

02-305 Warsaw

e-mail:

 

Krajowego Centrum Euroguidance funkcjonuje przy Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od 1 kwietnia 2021 r.

Od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (od 2014 r.) i Europejskiego Korpusu Solidarności (od 2018 r.). Na arenie międzynarodowej reprezentuje Polskę, a w kraju organizuje nabory i nadzorujemy finansowanie projektów. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach obu tych przedsięwzięć w latach 2021–2027 przekroczy 29 miliardów euro w skali całej Europy. Realizuje także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i program Edukacja finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Contact details

Krajowe Centrum Europass & Euroguidance

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. kom.: +48 22 463 10 00

e-mail: