Euroguidance Romania

 

The Euroguidance Centre in Romania is hosted by the National Qualifications Authority – NQA (http://www.anc.edu.ro/) since 2021 when it joined the Euroguidance Network. Euroguidance Romania is dedicated to the development of lifelong counseling in Romania, openness to the exchange of ideas and practices at the international level, as well as the connection of the Romanian counseling system with the research and policies at the European level.

Our aims are:

  • assure the general framework for achieving continuing professional training and to develop necessary skills in order to sustain competitive human resources, able to function effectively in nowadays society but also in a community of knowledge;
  • ensure the compatibility of national qualifications system to other European and international systems of qualifications;
  • develop the European dimension in vocational education and training by involving education authorities, pre-university and university counseling services, teachers and promoters of mobility programs;
  • support the achievement of validation of non-formal and informal learning

Euroguidance România

 

În România centrul Euroguidance este găzduit Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC (http://www.anc.edu.ro/) care s-a alăturat Rețelei Euroguidance în 2021. Centrul Euroguidance România este dedicat dezvoltării domeniului consilierii pe tot parcursul vieții în România, deschiderii către schimbul de idei și practici la nivel internațional, precum și conectarea sistemului de consiliere din România cu cercetarea și politicile de la nivel european.

Obiectivele noastre sunt:

  • asigurarea cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue și dezvoltarea competențelor necesare susținerii resurselor umane competitive, capabile să funcționeze eficient în societatea actuală, dar și într-o comunitate de cunoaștere;
  • asigurarea compatibilității sistemului național de calificări cu alte sisteme europene și internaționale de calificări;
  • dezvoltarea dimensiunii europene în educația și formarea profesională prin implicarea autorităților educaționale, a serviciilor de consiliere preuniversitară și universitară, a cadrelor didactice și a promotorilor de programe de mobilitate;
  • sprijinirea realizarea validării învățării non-formale și informale

Contact details

Autoritatea Nationala pentru Calificari

P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3

Intrarea B

etaj 2, cam.

117, Sector 1, 010155

București

+40213130050
+40213130053