Slovak Academic Association for International Cooperation – Euroguidance Centre Slovakia

The Slovak Euroguidance Centre operates within the Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC). SAAIC (www.saaic.sk) is non-governmental, non-profit organisation and its objective is to support and coordinate international co-operation of Slovak universities and other educational institutions, especially with the EU Member countries within the framework of education, training and research programmes. Since its establishment in 1992, SAAIC has been assembling and distributing information for universities and other relevant institutions concerning the possibilities of participating in educational and research activities through international programmes. SAAIC is also National Agency for the Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors.

Euroguidance Centre Slovakia, established in 1998, is focusing on promoting of lifelong career guidance and counselling in the Slovak Republic, mainly through transnational exchange of information, knowledge and experience. Euroguidance Centre is part of Euroguidance network and is supported by the European Commission as well as by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Euroguidance Centrum

Slovenské centrum Euroguidance pôsobí v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). SAAIC (www.saaic.sk) je mimovládna, nezisková organizácia, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných vzdelávacích inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích programov. SAAIC je tiež Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Slovenské centrum Euroguidance bolo založené v roku 1998. Jeho činnosť je zameraná na rozvoj celoživotného kariérového poradenstva v Slovenskej republike, najmä prostredníctvom nadnárodnej výmeny informácií, poznatkov a skúseností. Euroguidance centrum je súčasťou siete Euroguidance a je podporované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Contact details

Euroguidance Centre

Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC)

Križkova 9

811 04 Bratislava

Slovak Republic

Study mobility website: www.studyin.sk

+421 2 209 222 82
+421 2 209 222 09