Swedish Council for Higher Education

Euroguidance Sweden provides a range of services to practitioners and other professionals in the field of guidance:

 • We answer questions about study and training opportunities in Sweden and abroad
 • We supply information about projects and international cooperation in the area of guidance
 • We show the way to international experience for guidance practitioners themselves
 • We produce publications and information material
 • We offer education and further training on mobility and international issues
 • We report on international policy development within the field of guidance

Universitets- och högskolerådet

Euroguidance Sweden erbjuder en rad tjänster för vägledare och andra yrkesverksamma inom vägledningsområdet:

 • Vi svarar på frågor om utbildnings- och praktikmöjligheter i Sverige och utomlands
 • Vi informerar om projekt och internationellt samarbete på vägledningsområdet
 • Vi visar vägen till internationell erfarenhet för vägledare själva
 • Vi producerar publikationer och informationsmaterial
 • Vi erbjuder utbildning och fortbildning om mobilitet och internationella frågor
 • Vi rapporterar om den internationella policyutvecklingen på vägledningsområdet

Contact details

Euroguidance Sweden,

Swedish Council for Higher Education

Wallingatan 2

Box 45093

104 30 Stockholm

Sweden

+46 10-470 04 17