Centre for International Cooperation in Education – Euroguidance Centre

The Centre for International Cooperation in Education (DZS) is a semi-budgetary organisation, established by the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic, performing tasks involved with ensuring educational, training and other relations with foreign countries under the instructions of the ministry. DZS is responsible for a number of international programmes and carries out activities relating to the promotion of education. DZS services are aimed at both individuals, students, teachers, directors of all types of schools and other professionals, and organisations and companies involved in education and local authorities and, last but not least, also the Ministry of Education, Youth and Sport.

As a member of the Euroguidance network, the Czech Euroguidance centre is supported by the European Commission.

The primary aim of the EG centre is to contribute to the development of counselling services by providing support to guidance and counselling experts.

Dům zahraniční spolupráce – Centrum Euroguidance

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v evropských zemích.

České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek www.euroguidance.cz poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

Centrum Euroguidance v České republice působí při Domu zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Financováno je Evropskou komisí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Contact details

Centre for International Cooperation in Education (Dům zahraniční spolupráce)

Euroguidance Centre

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Czech Republic

+420 221 850 704 or +420 221 850 707