The Danish Agency for Higher Education and Science

Euroguidance Denmark provides a range of services to experts and practitioners in the field of educational and vocational guidance. Our services include:

  • Provision of quality information on education and training opportunities, career paths and guidance systems in Denmark and abroad.
  • Organisation of further training courses for guidance counsellors.

Through our activities we aim to promote the European dimension in career guidance, thus promoting European Mobility and enhancing the qualifications of guidance practitioners.

Here you can find an overview of the Danish guidance system in the educational sector:

Guidance in Education

Here you can find an overview of the Danish education system: The Danish Education System

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Euroguidance Denmark varetager en række opgaver med henblik på at fremme den internationale dimension i uddannelses- og erhvervsvejledningen, fx:

  • Indsamling, udarbejdelse og formidling af information om vejledning og uddannelse i Danmark og andre lande, fx. engelsk beskrivelse af det danske vejledningssystem Guidance in Education og engelsk beskrivelse af det danske uddannelsessystem The Danish Education System
  • Organisering af kurser og seminarer med et internationalt indhold målrettet vejledere
  • Opdatering og videreudvikling af de danske data i EU-Kommisssionens uddannelsesportal, PLOTEUS
  • Planlægning af studieophold i Danmark for udenlandske vejledere, bl.a. hjælp til det årlige Academia-program
  • Besvarelse af henvendelser fra såvel danske som udenlandske vejledere.

Contact details

Euroguidance Denmark

Danish Agency for Higher Education and Science

Haraldsgade 53

DK-2100 Copenhagen

Denmark

+45 3544 6200
+45 3544 6201