Turkish Employment Agency

Euroguidance Turkey Centre operating under the Turkish Employment Agency (ISKUR). All EU members and Iceland, Liechtenstein, Norway, Serbia, Switzerland and Turkey, totalling 34 countries, have their own centres called “Euroguidance”.

Tasks of the Turkish Euroguidance Unit (EUGTR):

  • Develop vocational guidance, education and counselling services at national level with regard the European dimension,
  • Contribute to create awareness and collaborating between the operated guidance services,
  • Support the European Union policy priorities in the field of lifelong guidance.

The target groups of Euroguidance Turkey are practitioners in the field of education and employment, students, jobseekers, policy makers and trainers. One of the main tasks of Euroguidance Turkey is support the experts in both national and international guidance network with organize different types of seminars, training and study visits. It is aimed, provide resources to the practitioners in the field of education and employment, students, jobseekers, policy makers and trainers and create awareness of the target groups with conducting various activities through the international projects, study visits, published and web-based information and conference, seminar and training courses.

https://www.iskur.gov.tr/en

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Euroguidance (Avrupa Rehberlik Merkezi) Türkiye birimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm AB üyeleri ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Sırbistan, İsviçre ve Türkiye ile birlikte toplamda 34 ülkede Euroguidance merkezi bulunmaktadır.

Euroguidance Türkiye biriminin görevleri:

  • Mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla Ulusal düzeyde geliştirmek,
  • Yürütülen rehberlik hizmetleri arasında farkındalık oluşturulmasına ve işbirliği kurulmasına katkı sağlamak,
  • Hayat boyu rehberlik alanında Avrupa Birliği politika önceliklerini desteklemek,

Avrupa Rehberlik Merkezi hedef grupları arasında eğitim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik uygulayıcıları, öğrenci, iş arayan, politika yapıcılar ve eğiticiler bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası rehberlik ağında yer alan uzmanları, farklı konularda seminer, eğitim, çalışma ziyaretleri düzenleyerek desteklemek Euroguidance Türkiye’nin ana görevlerinden biridir.Uluslararası projeler, çalışma ziyaretleri, basılı ve web tabanlı bilgi ve konferans, seminer ve eğitim kursları faaliyetleri aracılığıyla bahse konu olan amaçlar çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülerek, eğitim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik uygulayıcılarına, öğrenci, iş arayan, politika yapıcılar ve eğiticilere bu alanda kaynak sağlamak ve hedef gruptaki kişilerde farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

Contact details

Türkiye İş Kurumu,

Avrupa Rehberlik Merkezi Turkiye Birimi,

Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42,

Yenimahalle-ANKARA

TÜRKİYE

+90 312 216 33 09
+90 312 216 35 81